Aktuálne informácie o liekoch spoločnosti hameln rds s.r.o. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Aktuálne informácie o liekoch spoločnosti hameln rds s.r.o. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (SmPC) a laickej verejnosti informácie z písomnej informácie pre používateľa (PL).

V prípade otázok na konkrétny liek spoločnosti hameln rds s.r.o. nás kontaktujte na adrese

m.gono@hameln-rds.sk alebo +421 (0) 33 6904 111.