Job Opportunities

We are always interested to receive
Job Applications form highly motivated people.

If you are searching for an interesting job opportunity, please feel free and send us your Application together with your Curriculum Vitae to the following email address:

career@hameln-rds.sk

News

Hameln rds has received CEP from EDQM for API Remifentanil HCl, we will be happy to prepare you a quote.

Read More >

Aktuálne informácie o liekoch spoločnosti hameln rds s.r.o. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (SmPC) a laickej verejnosti informácie z písomnej informácie pre používateľa (PL).

V prípade otázok na konkrétny liek spoločnosti hameln rds s.r.o. nás kontaktujte na adrese

m.gono@hameln-rds.sk alebo +421 (0) 33 6904 111.