hameln rds môže byť miestom pre hlásenie nežiaducich účinkov liekov.

Pre nahlásenie nežiadúceho účinku lieku nás kontaktujte na:

Ing. Nikoleta Vandáková
Kontaktná osoba pre dohľad nad bezpečnosťou humánnych liekov
Mobil / Mobile: +421 910 505 735
Tel. / Phone: +421 33  6904 383
E-mail: n.vandakova@hameln-rds.sk, drug.Safety@hameln-pharma.com,

Mgr. Emanuela Vŕbiková
Zástupca kontaktnej osoby pre dohľad nad bezpečnosťou humánnych liekov
Mobil / Mobile: +421 911 500 167
Tel. / Phone: +421 33  6904 255
E-mail: e.vrbikova@hameln-rds.sk, drug.Safety@hameln-pharma.com