Job Opportunities

We are always interested to receive
Job Applications form highly motivated people.

If you are searching for an interesting job opportunity, please feel free and send us your Application together with your Curriculum Vitae to the following email address:

career@hameln-rds.sk

News

Hameln has received certificate “Union Format for Registration of Manufacturer (pdf), Importer or Distribution of Active Substances” which was issued by the Slovak health authority SIDC. Using this certificate Hameln is eligible to trade and sell the following

Read More >

No matter your dreams and ambitions,
hameln RDS offers exciting career opportunities in an international working environment.

Nadnárodná spoločnosť hameln rds s.r.o. so sídlom materskej spoločnosti v Nemecku a dcérskou spoločnosťou na Slovensku ponúka kompletné služby pre zavádzanie farmaceutických produktov na trh.

Poskytujeme komplexné poradenstvo a služby pre zákazníkov v oblasti farmácie, biotechnológie, chémie a medicínskej technológie.

Ponúkame rozsiahlu škálu služieb, ktoré sú jedinečné na medzinárodnom trhu v oblasti zdravotných služieb: vývoj produktov a laboratórne služby, predklinické štúdie, rozsiahly registračný servis vrátane aktualizácií existujúcej registrácie, databázu API a hotových produktov vrátane registračnej dokumentácie v súlade s EÚ predpismi.

Aktuálne obsadzujeme nasledovné pozície

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Analýza vzoriek farmaceutického pôvodu príslušnou prístrojovou technikou.
  • LC-MS analýzy.
  • Príprava vzoriek liečiv a liekov na Oddeleniach kontroly kvality (váženie, spracovanie) podľa schválenej dokumentácie v spolupráci s ďalšími analytikmi.
  • Obsluha určených prístrojov a zariadení.
  • Spolupráca na vývoji analytických metód.
  • Spracovanie a vedenie príslušnej dokumentácie v súlade s požiadavkami SVP.

 

Zaujala Vás táto pracovná ponuka ?

Kontaktujte nás na career@hameln-rds.sk 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Výroba liečiv podľa schválených pracovných postupov v podmienkach Správnej výrobnej praxe.
  • Obsluha podporných a pomocných systémov vo výrobe účinných látok.

 

Zaujala Vás táto pracovná ponuka ?
Kontaktujte nás na career@hameln-rds.sk