Aktuálne informácie o liekoch spoločnosti hameln rds a.s. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

 

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (SmPC) a laickej verejnosti informácie z písomnej informácie pre používateľa (PL).

 

V prípade otázok na konkrétny liek spoločnosti hameln rds a.s. nás kontaktujte na adrese
m.gono@hameln-rds.sk alebo na telefónnom čísle +421 (0) 33 6904 111.